Komunikat techniczny TR50

I Trasa:

 1. Długość: 50+ km.
 2. Limit czasu na pokonanie trasy: 8 godzin.
 3. Liczba punktów kontrolnych (zwanych dalej PK): 12,
 4. Kolejność potwierdzania PK dowolna,
 5. Sposób potwierdzania punktów kontrolnych został opisany na stronie Potwierdzanie PK.
 6. Obowiązuje absolutny zakaz poruszania się po i przejeżdżania przez drogi, S1, DK81, DW941 oraz linie kolejowe w miejscach innych niż skrzyzowania, przejazdy, kładki itp.

II Mapa:
Kolorowa, w skali 1:50 000, 1 arkusz A4 w worku strunowym, „roświetlenia” niektórych PK. Aktualność: 1987-1996

III Ramowy program NMnO:

7 kwietnia 2017 (piątek)
      – 17:00 – otwarcie bazy NMnO,
      – 19:00-21:00 – biuro zawodów,
8 kwietnia 2017 (sobota)
      – 7:00-8:30 praca biura zawodów,
      – 8:40-8:50 odprawa techniczna,
      – 9:00 oficjalne rozpoczęcie zawodów
      – 9:15 start
      – 17:15 zamknięcie mety.
9 kwietnia 2017 (niedziela)
      – do godz. 12:00 wykwaterowanie i zamknięcie NMnO.

IV Zasady klasyfikacji:

 1. Prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn.
 2. W celu sklasyfikowania w NMnO należy prawidłowo potwierdzić co najmniej 3 PK i wrócić na metę przed jej zamknięciem.
 3. O kolejności na liście wyników decyduje
  – w pierwszej kolejności decyduje liczba prawidłowo zaliczonych PK (więcej = lepiej),
  – w przypadku równej liczby PK decyduje czas pokonania trasy (krócej = lepiej).
 4. Za przybycie na metę po limicie czasu zawodnik nie będzie klasyfikowany.
 5. Nie klasyfikowani będą uczestnicy, którzy:
  – nie przestrzegają zasad sportowego zachowania,
  – nie zaliczyli co najmniej 3 PK,
  – będą poruszali się po drogach i obszarach zakazanych na NMnO,
  – nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę, lub będzie ona całkowicie nieczytelna.

V Wyposażenie obowiązkowe:
   – kask rowerowy,
   – sprawny technicznie rower,
   – telefon komórkowy z naładowaną baterią.

VI Wyposażenie zalecane:
   – mapnik,
   – folia NRC,
   – kompas,
   – oświetlenie przednie i tylne roweru,
   – długopis,
   – apteczka pierwszej pomocy,
   – zapasowe baterie,
   – dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych.