Komunikat techniczny TP100

I Trasa:

 1. Długość: 100 km.
 2. Limit czasu na pokonanie trasy: 26 godzin (dopuszczalny limit spóźnienia: 120 minut kosztem punktów przeliczeniowych – patrz IV zasady klasyfikacji).
 3. Liczba punktów kontrolnych (zwanych dalej PK): 26, które będą miały przyporządkowane wagi (30, 40, 50, 60 lub 80 punktów przeliczeniowych zwanych dalej PP),
 4. Kolejność potwierdzania PK dowolna,
 5. Sposób potwierdzania punktów kontrolnych został opisany na stronie Potwierdzanie PK.
 6. Obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna,
 7. Obowiązuje absolutny zakaz poruszania się po oraz przechodzenia przez drogi S1, DK81, DW941 oraz linie kolejowe w miejscach innych niż przejścia dla pieszych, skrzyzowania, przejazdy, kładki itp.

II Mapa:
Kolorowa, w skali 1:50 000, w 2 arkuszach A3 w worku strunowym, „roświetlenia” niektórych PK na kartce A4. Aktualność: 1987-1996

III Ramowy program NMnO:

7 kwietnia 2017 (piątek)
      – 17:00 – otwarcie bazy NMnO,
      – 19:00-21:00 – biuro zawodów,
      – 19:50 odprawa techniczna,
      – 20:00 start

8 kwietnia 2017 (sobota)
      – 22:00 upływ limitu czasu
      – 24:00 zamknięcie mety.
9 kwietnia 2017 (niedziela)
      – do godz. 12:00 wykwaterowanie i zamknięcie NMnO.

IV Zasady klasyfikacji:

 1. Prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn.
 2. W celu sklasyfikowania w NMnO należy prawidłowo potwierdzić co najmniej 6 PK i wrócić na metę przed jej zamknięciem.
 3. O kolejności na liście wyników decyduje
  – w pierwszej kolejności liczba zdobytych punktów przeliczeniowych,
  – w przypadku równej liczby PP decyduje liczba prawidłowo zaliczonych PK (więcej = lepiej),
  – w przypadku równej liczby PK decyduje czas pokonania trasy (krócej = lepiej).
 4. Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne: za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden PP, przy czym w przypadku przybycia na metę po upływie 120 minut po limicie czasu zawodnik nie będzie klasyfikowany.
 5. Nie będą klasyfikowani uczestnicy, którzy:
  – nie przestrzegają zasad sportowego zachowania,
  – nie zaliczyli co najmniej 6 PK,
  – będą poruszali się po drogach i obszarach zakazanych na NMnO,
  – nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę, lub będzie ona całkowicie nieczytelna.

V Wyposażenie obowiązkowe:
   – folia NRC,
   – kompas,
   – latarka „czołówka”,
   – telefon komórkowy z naładowaną baterią.

VI Wyposażenie zalecane:
   – mapnik,
   – długopis,
   – apteczka pierwszej pomocy,
   – zapasowe baterie,
   – dodatkowe elementy odblaskowe,
   – dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych.