Potwierdzanie PK

Zasady potwierdzania Punktów Kontrolnych.

Trasy TP20 oraz TR50 (popularyzacyjne)
W celu potwierdzenia odnalezienia w terenie Punktu Kontrolnego, który może być oznaczony biało-pomarańczowym, przestrzennym „lampionem” o wymiarach 30×30 cm (foto 1) lub 15×15 cm, lub kartką formatu A4 należy sprawdzić, czy:

  1. Numer PK jaki jest umieszczony na „lampionie” lub przy perforatorze (foto 2) zgadza się z numerem kółka na mapie,
  2. Opis PK z legendy dołączonej do mapy i karty kontrolnej zgadza się z otoczeniem punktu kontrolnego (czy faktycznie PK jest umieszczony np. na rogu ogrodzenia, paśniku, zagłębieniu, rogu polany itp.).
  3. Jeżeli upewnimy się co do prawidłowego zidentyfikowania PK na mapie i w terenie należy perforatorem – specjalnym dziurkaczem „odbić” na karcie kontrolnej (foto 3) prostokąt oznaczony numerem punktu kontrolnego. Każdy perforator-dziurkacz „odbija” na karcie własny, niepowtarzalny układ dziurek.
lampion perforator
karta_kontrolna

 

Trasy TP50, TP100 oraz TR150

Dla tras: TP50TP100TR150 Punkty Kontrolne można potwierdzić na jeden z dwóch sposobów:

  • wykorzystując aplikację CheckPoint  (skanowanie kodu QR lub tagów NFC),
  • poprzez perforację odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającego danemu PK oraz wysłanie SMS potwierdzającego zaliczenie PK na dedykowany nr komórkowy (sieć T-Mobile). Szczegółowe zasady wysyłania SMS opisano w instrukcji obsługi aplikacji CheckPoint

W przypadku awarii telefonu należy w danym polu karty startowej wpisać czas (godzina i minuta) obecności na PK. 
W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod z lampionu (drzewa) w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

W przypadku braku SMSa z potwierdzeniem lub braku czasu na karcie startowej na uczestnika nakładana jest kara czasowa 3 min, za każdy jeden brak SMSa lub wpisu, dodawana do czasu pokonania trasy.

Zasady działania systemu monitorowania zawodników za pomocą aplikacji/wiadomości SMS opracowanego przez zespół projektowy desi9n.pl oraz z wykorzystaniem możliwości serwisu smsapi.pl:
Podczas rejestracji w Biurze Zawodów, z telefonu posiadanego podczas NMnO, należy wysłać SMS na nr 664 079 222 (sieć T-mobile) wpisując w treści swój numer startowy oraz swoje imię i nazwisko.

W przypadku braku możliwości zainstalowania aplikacji SMS potwierdzić PK należy wykonać w następujący sposób:

  1. Potwierdzenie Punktu Kontrolnego  odbywa się przez wysłanie SMS o treści np.: AB  (ważne aby między poszczególnymi członami nie było spacji, system automatycznie rozpoznaje potwierdzenie PK bez względu na wielkość liter, można wpisać: AB, Ab, aB lub ab).
  2. W przypadku gdy w miejscu lokalizacji PK zawodnik jest poza zasięgiem swojej sieci GSM należy wpisać w SMS odpowiednio: AB 20:45 gdzie AB to KOD Punktu Kontrolnego, 20:45 godzina i minuta (w formacie 24-godzinnym) potwierdzenia PK (podobnie jak w pierwszym przypadku wielkość liter jest bez znaczenia, godziny i minuty należy rozdzielić: dwukropkiem, kropką, przecinkiem lub średnikiem, przy czym należy pamiętać by KOD PK i czas były rozdzielone spacją) i wysłać SMS w momencie uzyskania zasięgu sieci GSM.
  3. Potwierdzenie przybycia na Metę należy dokonać wysyłając SMS o treści: Meta.

W przypadku awarii telefonu należy w danym polu karty startowej wpisać czas (godzina i minuta) obecności na PK. 
W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod z lampionu (drzewa) w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie..