Zgody dla osób niepełnoletnich

Przypominamy o regulaminowym obowiązku przedłożenia w biurze zawodów oświadczeń/zgód rodziców/opiekunów prawnych startujących osób niepełnoletnich.

Formularz dla zawodników niepełnoletnich znajduje się TUTAJ. Przypominamy również, że składając oświadczenie/zgodę konieczne jest przedstawienie kserokopii dowodu tożsamości osoby wystawiającej i podpisującej oświadczenie/zgodę (wyłącznie do wglądu, nie będą one zabierane).

Formularz dla dzieci startujących na trasie rodzinnej dostępny TUTAJ.